Zie jij jezelf hier al wonen?
groots-prestigieus-en-monumentaal.png
Zie jij jezelf hier al wonen?
groots-prestigieus-en-monumentaal.png
Zie jij jezelf hier al wonen?
groots-prestigieus-en-monumentaal.png

Gymnasium in Het Poortgebouw

Het Poortgebouw van het voormalige Zuiderziekenhuis wordt definitief een zelfstandig gymnasium. Het schoolbestuur van het Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO), de gemeente Rotterdam, de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed en BOEi hebben op 11 juli 2017 de betreffende overeenkomst getekend. Het zelfstandig gymnasium krijgt ruimte voor 21 lokalen en een eigen gymzaal. Na de zomer van 2017 wordt gestart met het uitwerken van de definitieve plannen. De verwachting is dat medio 2019/begin 2020 het gymnasium in gebruik kan worden genomen.